Psychodiagnostika a.s. Bratislava

Psychodiagnostika s.r.o. Brno

 
Spolupráca pri výbere, vývoji, adaptácii a štandardizácii psychodiagnostických testov :
 
 
    Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie Bratislava  
 
    Slovenská psychologická spoločnosť  
 
    Slovenská komora psychológov  
 
    Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave  
 
    Pedagogická fakulta UK Bratislava  
 
    Trnavská univerzita – Katedra psychológie a Katedra humanistiky  
 
    Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university, Brno  
 
    Centrum vývoje osobnosti, Brno  
 
    Grapa – Sdružení pro vzdělávání a poradenství, Brno  
 
    CAPA a.s. – Poradenská agentura, Praha  
 
    Eridanus, Praha  
 
    Didacta – učební pomůcky, Brno